Seksuelt overførte sygdomme

Hiv/aids

I 2012 blev der indberettet over 131 000 nye hiv-infektioner i Europa og Centralasien, heraf 29 000 nye tilfælde i EU og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Der findes en effektiv behandling af humant immundefektvirus (hiv-infektion), men der er stadig ingen kur eller forebyggende vaccine. Derfor fokuserer EU's politik på forebyggelse og hjælp til personer med hiv/aids.

EU hjælper ved at styrke samarbejdet mellem nationale myndigheder, civilsamfundet og de berørte parter i hele Europa.

Hiv/aids-politik

Kommissionens meddelelse om bekæmpelse af hiv og aids i EU og nabolandene fra 2009 identificerer politikker, der kan hjælpe med at mindske antallet af nye infektioner og øge livskvaliteten for personer, der lever med hiv/aids.

Meddelelsen blev oversat til russisk af AIDS Action Europe og er tilgængelig på deres websted.

EU's strategi skal skabe politisk opbakning til myndigheder og interessenter i EU og nabolandene for at:

  • forbedre adgangen til forebyggelse, behandling, pleje og støtte
  • nå ud til indvandrere fra lande med høj forekomst af hiv
  • forbedre politikken for de befolkningsgrupper, der er mest udsatte.

I en handlingsplan for 2014-2016 , der er en forlængelse af handlingsplanen for 2009-2013 , forklares det, hvordan EU, civilsamfundet, internationale organisationer og berørte parter vil opnå dette.

Sundhedsprogrammet

Gennemførelse af hiv/aids-politikken finansieres via EU's sundhedsprogram . Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere (EAHC) udgiver en omfattende liste over hiv/aids-projekter, der har modtaget støtte siden 2003 .

Overvågning

Rapporten om hiv/aids-overvågning i Europa i 2012  er resultatet af overvågning foretaget af Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) og WHO Europa. ECDC og Kommissionen samarbejder også om specifikke overvågningsprojekter, f.eks. vedrørende gennemførelsen af Dublinerklæringen om bekæmpelse af hiv/aids i EU og Centralasien.

Samarbejde

Kommissionen har oprettet to organer, der skal hjælpe med gennemførelse af politikken og styrke samarbejdet mellem landene, civilsamfundet og internationale organisationer:

  • Hiv/aids-tænketank  er et forum med repræsentanter fra EU's medlemslande og nabolande, der har til formål at udveksle oplysninger og styrke samarbejdet.
  • Hiv/aids-forum for det civile samfund  er en gruppe af større europæiske netværk og ngo'er, der rådgiver tænketanken om udarbejdelse og gennemførelse af politikker.

Begge grupper mødes to gange om året.