State of Health in the EU

Utbyten med experter

EU-ländernas hälsoministrar uppmuntras att använda analyserna och insikterna i Health at a Glance: Europe, landsprofilerna och den kompletterande rapporten som beslutsunderlag. Erfarenhetsutbyten med de experter som har gjort analyserna kan ytterligare bidra till att förstå de aktuella frågorna och utforma nödvändiga åtgärder.

Utbytena anordnas av OECD och experter från Europeiska observationsorganet för hälso- och sjukvård i nära samarbete med kommissionen och det EU-land som efterfrågar utbytet. Tack vare utbytena kan ett EU-land eller en liten grupp EU-länder fördjupa sig i frågor som tagits upp i landsprofilen, den kompletterande rapporten och Health at a Glance: Europe.

Tanken är att dialog och utbyte av erfarenheter ska ge en bättre förståelse för underliggande problem och stödja nationella insatser om det behövs. Utbytenas omfattning, innehåll och format anpassas till landets specifika behov och preferenser och kan utformas som seminarier, workshoppar, symposier eller policydialoger.

De nationella hälsoministerierna kan be kommissionen om ett utbyte.