State of Health in the EU

Prostovoljne izmenjave

Ministrstvo za zdravje naj se pri odločanju o tem opre na analizo in ugotovitve iz zdravstvenih profilov držav v okviru poročila o pregledu zdravstva v Evropi in spremljevalno poročilo. Ministrstvo lahko prošnjo za prostovoljne izmenjave denimo naslovi na strokovnjake, ki so odgovorni za izvedbo analize, da bi uporabilo njihovo strokovno znanje, bolje razumelo zadevna vprašanja in pripravilo ustrezne politične ukrepe.

Prostovoljne izmenjave organizirajo strokovnjaki organizacije OECD in evropskega observatorija v sodelovanju s Komisijo in v tesni povezavi z državo prosilko. Kadar država meni, da je to koristno, se lahko razprava nadaljuje na nacionalni ravni. Država EU ali manjša skupina lahko tako preuči vprašanja, ki so bila izpostavljena v posameznem zdravstvenem profilu države, spremljevalnem poročilu in poročilu o pregledu zdravstva v Evropi.

Prostovoljne izmenjave so namenjene spodbujanju dialoga in izmenjav za boljše razumevanje temeljnih vprašanj, izmenjavo najboljših praks in podporo ukrepom na ravni držav članic. Obseg, vsebina in oblika prostovoljne izmenjave so prilagojeni specifičnim razmeram in željam posamezne države. Poteka lahko v obliki seminarjev, delavnic, simpozijev ali političnega dialoga.

Prošnjo za prostovoljne izmenjave, ki se bodo začele leta 2018, na Komisijo naslovi ministrstvo za zdravje posamezne države EU.