State of Health in the EU

Schimburile voluntare

Invităm ministerele sănătății din toate statele membre să țină seama, atunci când iau decizii, de analiza și ideile oferite în raportul „Sănătatea pe scurt: Europa”, în profilurile de țară în domeniul sănătății și în raportul însoțitor. În acest sens, ministerele pot solicita schimburi voluntare cu experții responsabili de efectuarea analizei, astfel încât să beneficieze de cunoștințele lor, să înțeleagă în profunzime aspectele în cauză și să elaboreze eventuale răspunsuri politice.

Dacă o anumită țară crede că i-ar putea fi de folos, OCDE și experții din cadrul Observatorului organizează schimburi voluntare – în colaborare cu Comisia și țara respectivă – pentru a discuta concluziile la nivel național. Astfel, țara în cauză (sau un grup mic de țări) poate detalia aspectele reliefate în profilul/profilurile de țară, în raportul însoțitor și în raportul „Sănătatea pe scurt: Europa”.

Astfel de schimburi voluntare pot să faciliteze dialogul, să permită o mai bună înțelegere a chestiunilor mai profunde, să încurajeze schimbul de bune practici și să sprijine acțiunile și politicile naționale, dacă este cazul. Amploarea, conținutul și formatul fiecărui schimb voluntar se adaptează la nevoile și preferințele specifice ale țării. Poate fi vorba despre seminarii, ateliere de lucru, simpozioane sau dialoguri referitoare la politici.

Schimburile voluntare pot fi solicitate Comisiei de către ministerele sănătății, urmând să se desfășoare pe parcursul anului 2018.