State of Health in the EU

Vrijwillige uitwisselingen

De ministeries van volksgezondheid in de hele EU worden aangemoedigd bij hun besluitvorming gebruik te maken van de analyse en de inzichten van Health at a Glance: Europe, de gezondheidsprofielen per land en het begeleidend verslag. Bij de vrijwillige uitwisselingen kunnen ook de deskundigen worden betrokken die de analyse hebben uitgevoerd. Er kan dan een beroep worden gedaan op hun expertise om meer inzicht te verwerven in de problematiek en om mogelijke oplossingen te bedenken.

De vrijwillige uitwisselingen worden georganiseerd door deskundigen van de OESO en de Waarnemingspost, in samenwerking met de Commissie en in nauw overleg met het verzoekende EU-land, om een follow-upgesprek op nationaal niveau mogelijk te maken voor zover het betrokken land dit nuttig acht. Hierdoor kan één EU-land of een kleine groep nader ingaan op onderwerpen die worden vermeld in de desbetreffende gezondheidsprofielen per land, het begeleidend verslag en Health at a Gance: Europe

De vrijwillige uitwisselingen zijn opgezet om dialoog en uitwisseling te verbeteren. Dit moet leiden tot meer inzicht in de onderliggende problemen, uitwisseling van beproefde methoden en eventueel ook ondersteuning van nationale beleidsmaatregelen. De reikwijdte, inhoud en vorm van elke vrijwillige uitwisseling wordt afgestemd op de specifieke behoeften en voorkeuren van het betrokken land. Het kan gaan om een seminar, workshop, symposium of beleidsdialoog.

Vrijwillige uitwisselingen kunnen door de nationale ministeries van Volksgezondheid worden aangevraagd bij de Commissie en vinden plaats in de loop van 2018.