State of Health in the EU

Brīvprātīgas apmaiņas

ES valstu veselības ministrijas lēmumu pieņemšanā ir aicinātas izmantot analīzi un ieskatu, kas sniegts ziņojumā Health at a Glance: Europe (“Pārskats par veselību: Eiropa”), valstu veselības jomas profilos, pievienotajā ziņojumā. Šajā sakarībā var pieprasīt brīvprātīgas apmaiņas ar ekspertiem, kuru ziņā ir analīzes veikšana, lai izmantotu viņu zinātību, labāk saprastu attiecīgos jautājumus un izstrādātu iespējamos politikas pasākumus.

Brīvprātīgas apmaiņas pasākumus rīko ESAO un Veselības sistēmu un politikas novērošanas centra eksperti, sadarbojoties ar Komisiju un pieprasošo ES valsti, lai būtu iespējama turpmāka diskusija valsts līmenī, ja attiecīgā valsts to uzskata par noderīgu. Tas ES valstīm ļauj individuāli vai nelielās grupās izpētīt jautājumus, kas ir norādīti kā svarīgi attiecīgās valsts veselības jomas profilā, pievienotajā ziņojumā un ziņojumā Health at a Glance: Europe.

Brīvprātīgas apmaiņas pasākumi sekmē dialogu un apmaiņu, lai nodrošinātu labāku izpratni par pamatjautājumiem, dalītos paraugpraksē un vajadzības gadījumā atbalstītu valsts politikas pasākumus. Katra brīvprātīgas apmaiņas pasākuma joma, saturs un formāts tiek pielāgots attiecīgās valsts konkrētajām vajadzībām un preferencēm un var būt seminārs, darbseminārs, simpozijs vai politikas dialogs.

Nacionālās veselības ministrijas var vērsties Komisijā ar prasību organizēt brīvprātīgu apmaiņu.