State of Health in the EU

Brīvprātīgas apmaiņas

ES valstu veselības ministri lēmuma pieņemšanā ir aicināti izmantot analīzi un ieskatu, kas sniegts ziņojumā Health at a Glance: Europe (“Pārskats par veselību: Eiropa”), valstu veselības jomas profilos, pievienotajā ziņojumā. Šajā sakarībā var pieprasīt brīvprātīgas apmaiņas ar ekspertiem, kuru ziņā ir analīzes veikšana, lai izmantotu viņu zinātību, labāk saprastu attiecīgos jautājumus un attīstītu iespējamos politikas pasākumus.

Brīvprātīgas apmaiņas pasākumus rīko ESAO un Veselības sistēmu un politikas novērošanas centra eksperti, sadarbojoties ar Komisiju un pieprasošo ES valsti, lai būtu iespējama turpmāka diskusija valsts līmenī, ja attiecīgā valsts to uzskata par noderīgu. Tas ļauj individuālām ES valstīm vai nelielām grupām izpētīt jautājumus, kas ir iezīmēti attiecīgās valsts veselības jomas profilā, pievienotajā ziņojumā un ziņojumā Health at a Glance: Europe.

Brīvprātīgas apmaiņas pasākumi sekmē dialogu un apmaiņu, lai nodrošinātu labāku izpratni par pamatjautājumiem, dalītos labākajā praksē un vajadzības gadījumā atbalstītu valsts politikas pasākumus. Katra brīvprātīgas apmaiņas pasākuma joma, saturs un formāts tiek pielāgots attiecīgās valsts konkrētajām vajadzībām un preferencēm un var būt seminārs, darbseminārs, simpozijs vai politikas dialogs.

Brīvprātīgas apmaiņas pasākumus no Komisijas var pieprasīt valstu veselības ministrijas, un tie tiks īstenoti 2018. gada laikā.