State of Health in the EU

Savanoriški mainai

ES šalių sveikatos ministerijos raginamos priimdamos sprendimus naudotis ataskaitoje Health at a Glance: Europe, sveikatos būklės šalyse apžvalgose ir prie jų pridedamoje ataskaitoje pateikiamomis įžvalgomis. Turint tai omenyje, gali būti prašoma vykdyti savanoriškus mainus su ekspertais, atsakingais už analizę, kad remiantis jų žiniomis būtų galima geriau suprasti problemas ir rasti galimus politinius jų sprendimus.

EBPO ir stebėjimo įstaigos ekspertai savanoriškai keičiasi duomenimis, bendradarbiaudami su Komisija ir palaikydami glaudžius ryšius su tokių mainų pageidaujančia valstybe nare. Tai daroma, kad būtų galima tęsti diskusijas nacionaliniu lygmeniu, jei atitinkama šalis mano, kad tai naudinga. Taip atskirai ES valstybei narei arba mažai šalių grupei sudaromos sąlygos nagrinėti klausimus, į kuriuos atkreipiamas dėmesys atitinkamoje sveikatos būklės šalyje apžvalgoje (-ose), prie jos pridedamoje ataskaitoje ir ataskaitoje Health at a Glance: Europe („Apie sveikatą glaustai. Europa“).

Savanoriškais mainais siekiama palengvinti dialogą ir mainus, kad būtų lengviau suprasti pagrindinius klausimus, dalytis gerąja patirtimi ir prireikus paremti nacionalinę politiką. Kiekvienų savanoriškų mainų apimtis, turinys ir formatas pritaikomas prie konkrečių šalies poreikių ir pageidavimų. Tai gali būti seminaras, simpoziumas arba politikos dialogas.

Savanoriškų mainų prašymą Komisijai gali pateikti nacionalinės sveikatos ministerijos. Jie vyks 2018 m.