State of Health in the EU

Önkéntes adatcserék

Az EU arra ösztönzi az uniós országok egészségügyi minisztériumait, hogy a Health at a Glance: Europe (Egészségügyi pillanatkép: Európa) jelentés, az egészségügyi országelemzések és a kísérő jelentés által nyújtott helyzetelemzést és betekintést használják fel információforrásként a döntéshozatalban. Ennek fényében önkéntes adatcserét lehet kérelmezni az elemzésekért felelős szakértőkkel, hogy szaktudásukat latba vetve segítsenek az adott problémák megértésében és a lehetséges szakpolitikai válaszlépések kidolgozásában.

Az önkéntes adatcseréket a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet és az Egészségügyi Rendszerek és Politikák Európai Megfigyelőközpontjának szakértői szervezik a Bizottsággal együttműködésben, az adatcserét kérő uniós országgal szorosan egyeztetve. Az önkéntes adatcserék azt hivatottak biztosítani, hogy lehetőség legyen országos szintű eszmecserét tartani, ha az érintett ország ezt hasznosnak ítéli meg. Ez alkalmat ad a kérdéses országnak vagy uniós országok kisebb csoportjának arra, hogy megvitasson olyan témákat, amelyekre az egészségügyi országelemzés, a kísérő jelentés vagy a Health at a Glance: Europe (Egészségügyi pillanatkép: Európa) jelentés felhívta a figyelmet.

Az önkéntes adatcserék célja, hogy megkönnyítsék a párbeszédet és a tapasztalatcserét a háttérben meghúzódó problémák jobb megértéséért, előmozdítsák a bevált módszerek megosztását és szükség esetén támogassák a tagállami szakpolitikai fellépést. Minden egyes önkéntes adatcsere hatóköre, tartalma és formátuma az adott ország szükségleteihez és preferenciáihoz igazodik, és szeminárium, munkaértekezlet, szimpózium vagy politikai párbeszéd formáját öltheti.

Önkéntes adatcserét az egészségügyi minisztériumok igényelhetnek a Bizottságnál.