State of Health in the EU

Önkéntes adatcserék

Az EU arra ösztönzi az uniós országok egészségügyi minisztériumait, hogy a Health at a Glance: Europe (Egészségügyi pillanatkép: Európa) jelentés, az egészségügyi országelemzések és a kísérő jelentés által nyújtott helyzetelemzést és betekintést használják fel információforrásként a döntéshozatalban. Ennek fényében önkéntes adatcserét lehet kérelmezni az elemzés elvégzéséért felelős szakértőkkel, hogy szaktudásukat latba vetve segítsenek az adott problémák megértésében és lehetséges szakpolitikai válaszlépések kidolgozásában.

Az önkéntes adatcseréket a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet és az Egészségügyi Rendszerek és Politikák Európai Megfigyelőközpontjának szakértői szervezik a Bizottsággal együttműködésben, a részt vevő uniós országgal szoros kapcsolatot tartva, hogy lehetőség legyen ennek nyomán országos szintű eszmecserét tartani, ha és amikor az érintett ország ezt hasznosnak ítéli meg. Ez alkalmat adna a kérdéses országnak vagy egy kisebb csoportnak arra, hogy megvitasson olyan témákat, amelyekre az egészségügyi országelemzés, a kísérő jelentés vagy a Health at a Glance: Europe (Egészségügyi pillanatkép: Európa) jelentés felhívta a figyelmet.

Az önkéntes adatcserék célja, hogy megkönnyítsék a párbeszédet és a tapasztalatcserét a háttérben meghúzódó problémák megértése érdekében, előmozdítsák a bevált módszerek megosztását és szükség esetén támogassák a tagállami szakpolitikai fellépést. Minden egyes önkéntes adatcsere hatóköre, tartalma és formátuma az adott ország szükségleteihez és preferenciáihoz van igazítva, és szeminárium, munkaértekezlet, szimpózium vagy politikai párbeszéd formájában valósulhat meg.

Önkéntes adatcserét az egészségügyi minisztériumok igényelhetnek a Bizottságnál. Az eseményre 2018 folyamán fog sor kerülni.