State of Health in the EU

Prostovoljne izmenjave

Ministrstva za zdravje po vsej EU lahko za informirano sprejemanje odločitev uporabljajo analizo in ugotovitve iz poročila o pregledu zdravstva v Evropi, zdravstvenih profilov držav in spremljevalnega poročila. Ministrstvo lahko prošnjo za prostovoljne izmenjave denimo naslovi na strokovnjake, ki so odgovorni za izvedbo analize, da bi uporabilo njihovo strokovno znanje, bolje razumelo zadevna vprašanja in pripravilo ustrezne politične ukrepe.

Prostovoljne izmenjave organizirajo strokovnjaki organizacije OECD in evropskega observatorija v sodelovanju s Komisijo in v tesni povezavi z državo prosilko. Kadar država meni, da je to koristno, se lahko razprava nadaljuje na nacionalni ravni. Država EU ali manjša skupina držav EU lahko tako preuči vprašanja, ki so bila izpostavljena v posameznem zdravstvenem profilu države, spremljevalnem poročilu in poročilu o pregledu zdravstva v Evropi.

Namen prostovoljnih izmenjav je spodbujati dialog in izmenjave za boljše razumevanje temeljnih vprašanj, izmenjavo najboljših praks in podporo ukrepom na ravni držav članic. Obseg, vsebina in oblika prostovoljne izmenjave so prilagojeni specifičnim razmeram in željam posamezne države. Izmenjava lahko poteka v obliki seminarjev, delavnic, simpozijev ali političnega dialoga.

Nacionalna ministrstva za zdravje lahko pri Komisiji zaprosijo za prostovoljne izmenjave.