State of Health in the EU

Vapaaehtoiset palautekeskustelut

Health at a Glance: Europe -raportti, maakohtaiset terveysprofiilit ja oheisraportti sisältävät faktoja ja analyysituloksia, joita EU-maiden terveysministeriöiden kannattaa hyödyntää päätöksenteossaan. Kukin maa voi halutessaan pyytää palautekeskustelua analyyseista vastaavien asiantuntijoiden kanssa. Sen aikana asiantuntijat voivat selittää tuloksia ja havaittuja ongelmakohtia tarkemmin, jotta maassa voidaan ryhtyä tarvittaviin terveyspoliittisiin toimiin.

Keskustelut järjestetään OECD:n ja Euroopan terveysjärjestelmien ja -politiikkojen seurantakeskuksen asiantuntijoiden, Euroopan komission ja keskustelua pyytäneen EU-maan yhteistyönä. Keskusteluun voidaan kutsua yhden maan edustajat kerrallaan tai muutaman maan edustajat yhdessä. Sen aikana tarkastellaan perusteellisemmin maakohtaisissa terveysprofiileissa, oheisraportissa ja Health at a Glance: Europe -raportissa esille nousseita kysymyksiä.

Keskustelukäytännön tavoitteena on edistää vuoropuhelua, hyvien toimintamallien vaihtoa ja kansallisia terveyspolitiikan toimia. Asiantuntijoiden ja viranomaisten tapaamiset voidaan järjestää esimerkiksi seminaarin, työpajan tai kokouksen muodossa. Käsiteltävät aiheet valitaan maakohtaisten tarpeiden mukaan.

EU-maiden terveysministeriöt voivat esittää Euroopan komissiolle pyynnön keskustelutilaisuuden järjestämisestä.