State of Health in the EU

Frivillige udvekslinger

Sundhedsministerierne i EU opfordres til at lade de analyser og oplysninger, som findes i rapporten Health at a Glance: Europe, de landespecifikke sundhedsprofiler og den ledsagende rapport indgå i deres beslutningstagning. I den forbindelse kan de anmode om frivillige udvekslinger med de eksperter, der står bag analyserne, for at udnytte deres ekspertise til bedre at forstå problemerne og finde mulige politiske løsninger.

De frivillige udvekslinger organiseres af OECD og eksperter fra Overvågningscentret sammen med Kommissionen og i tæt samarbejde med det anmodende EU-land for at kunne følge op på nationalt plan, hvis det pågældende land finder det nyttigt. Udvekslingen giver et enkelt EU-land eller en lille gruppe EU-lande mulighed for undersøge forhold, som fremhæves i den eller de respektive landespecifikke sundhedsprofil(er), den ledsagende rapport og Health at a Glance: Europe-rapporten.

De frivillige udvekslinger skal fremme dialog og udveksling med henblik på bedre at forstå de bagvedliggende problemer, udveksle bedste praksis og eventuelt støtte nationale politiske tiltag. Den enkelte frivillige udvekslings omfang, indhold og format er tilpasset til landets særlige behov og præferencer og kan have form af et seminar, en workshop, et symposium eller en politisk dialog.

De enkelte landes sundhedsministerier kan bede Kommissionen om en frivillig udveksling.