State of Health in the EU

Dobrovolné výměny

Ministerstva zdravotnictví by měla využívat analýzu a poznatky uvedené ve zprávě Health at a Glance: Europe, zdravotních profilech zemí a v průvodní zprávě a poskytovat tak politickým činitelům podklady pro rozhodování. V rámci dobrovolné výměny lze zažádat o odborníky, kteří analýzu provedli, a využít tak jejich znalosti, lépe pochopit příslušné otázky a připravit možná politická opatření.

Dobrovolné výměny organizují odborníci OECD a Evropského střediska pro sledování zdravotnických systémů a politik v úzké spolupráci s Komisí a žádající zemí EU. Tyto výměny by měly podnítit následnou diskusi na vnitrostátní úrovni, pokud to dotyčná země považuje za užitečné. Jednotlivé země EU, nebo malá skupinka těchto zemí EU, tak mohou prozkoumat otázky zdůrazněné v příslušném zdravotním profilu země, průvodní zprávě a ve zprávě s názvem Stručný pohled na zdraví: Evropa.

Účelem dobrovolných výměn je usnadnit dialog, a umožnit tak lépe porozumět hlavním otázkám, sdílet osvědčené postupy a v případě potřeby podpořit vnitrostátní opatření. Rozsah, obsah a formát každé výměny je přizpůsoben zvláštním potřebám a preferencím dané země a může mít podobu semináře, sympozia nebo politického dialogu.

O dobrovolné výměny může Komise požádat ministerstvo zdravotnictví každé země.