State of Health in the EU

Доброволен обмен

Здравните министри в ЕС се насърчават да използват данните и анализите в доклада Health at a Glance: Europe („Здравето накратко: Европа“), здравните профили на държавите и придружаващия доклад, когато вземат решения. В тази връзка може да бъде поискан доброволен обмен с експертите, отговарящи за извършването на анализа, за да се използва техният опит с цел по-добро разбиране на съответните въпроси и изготвяне на подходящи политики.
 

Доброволният обмен се организира от експерти от ОИСР и Обсерваторията в сътрудничество с Комисията и в тясна връзка с държавата от ЕС, отправила искането, за да се даде възможност за последващи разговори на национално ниво, ако съответната държава сметне, че това ще бъде полезно. Той позволява на отделна държава от ЕС или група държави да проучат въпроси, отбелязани в съответните здравни профили на държавите, придружаващия доклад или доклада Health at a Glance: Europe.

Доброволният обмен е създаден, за да улеснява диалога и обмена с цел по-добро разбиране на основните въпроси, споделяне на добри практики и подпомагане на националните политически действия. Обхватът, съдържанието и форматът на всеки доброволен обмен зависи от конкретните нужди и предпочитания на държавата и може да е под формата на семинар, работна среща, симпозиум или диалог по политиката.

Националните здравни министерства могат да изпращат искания за доброволен обмен до Комисията. Той ще се състои през 2018 г.