State of Health in the EU

Översikt

EU-kommissionens initiativ ”Hälsotillståndet i EU” ska ge beslutsfattare, intressegrupper och vårdpersonal jämförbara faktauppgifter och insikter i hälso- och sjukvården i de olika EU-länderna. Initiativet består av tvååriga cykler och har utformats i samarbete med OECD och Europeiska observationsorganet för hälso- och sjukvård.

Initiativet ”Hälsotillståndet i EU” består av tvååriga cykler i fyra delar:

  • OECD:s övergripande rapport Health at a Glance: Europe.
  • Landsspecifika hälsoprofiler som analyserar problem och fördelar med EU-ländernas hälso- och sjukvård.
  • En kompletterande rapport med övergripande slutsatser som publiceras tillsammans med landsprofilerna. Rapporten tar också upp gemensamma politiska prioriteringar för EU-länderna och möjligheter till ömsesidigt lärande.
  • I slutet av tvåårsperioden kan EU-ländernas hälsomyndigheter be om utbyten med experterna bakom ”Hälsotillståndet i EU” för att diskutera resultat och eventuella åtgärder.

Forskningen bedrivs av hälsoexperter och ska ge underlag till politiska åtgärder. Tanken är inte att utfärda några rekommendationer. Initiativet följer målen i kommissionens meddelande om effektiva, tillgängliga och anpassningsbara hälso- och sjukvårdssystem från 2014.

Videoklipp