State of Health in the EU

Pregled

Cikel o zdravstvenem stanju v EU snovalcem politike in vsem, ki se ukvarjajo z oblikovanjem zdravstvenih politik, zagotavlja lahko dostopne informacije, strokovno znanje in najboljše prakse o zdravstvenih sistemih.

Upravlja ga Evropska komisija ob pomoči Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in Evropskega observatorija za zdravstvene sisteme in politike, ki podpirata izmenjavo znanja po vsej EU.

Cikel o zdravstvenem stanju v EU pripravi jasna in natančna poročila, v katerih zbere najnovejše dokaze o zdravju.

Cikel o zdravstvenem stanju v EU vsebuje štiri ključne ukrepe:

  • Skupno poročilo OECD in Evropske komisije Pregled zdravstva v Evropi, ki začenja posamezni cikel o zdravstvenem stanju v EU s horizontalnim ocenjevanjem uspešnosti zdravstvenih sistemov po državah EU.
  • Zdravstveni profili držav, prilagojeni razmeram in posebnostim posamezne države članice EU, ki ocenijo prednosti in pomanjkljivosti posameznih zdravstvenih sistemov.
  • Spremljevalno poročilo, objavljeno skupaj z zdravstvenimi profili držav, predstavi najpomembnejše trende glede preobrazbe zdravstvenih sistemov.
  • Ob koncu dvoletnega ciklusa lahko zdravstveni organi v državah EU zaprosijo za prostovoljne izmenjave s strokovnjaki v okviru cikla o zdravstvenem stanju v EU, da bi razpravljali o ugotovitvah in možnih strateških rešitvah.

Cikel o zdravstvenem stanju v EU podpira države članice in krepi bazo dokazov. Po drugi strani Komisiji zagotavlja podatke in analizo v podporo sodelovanju na ravni EU. Tako denimo zagotavlja kakovostne podatke za uporabo v analitični fazi evropskega semestra ter zanesljive navzkrižne informacije, ki se uporabijo pri pripravi poročil za posamezne države.
Cikel upošteva cilje, določene v Sporočilu Evropske komisije iz leta 2014 o učinkovitih, dostopnih in odpornih zdravstvenih sistemih.

Videoposnetek