State of Health in the EU

Pregled

Cikel o zdravstvenem stanju v EU je dvoletna pobuda Evropske komisije, ki snovalcem politike, interesnim skupinam in zdravstvenim delavcem zagotavlja dejanske in primerljive podatke in ugotovitve o zdravju in zdravstvenih sistemih držav EU. Cikel se pripravi v sodelovanju z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in Evropskim observatorijem za zdravstvene sisteme in politike.

Dvoletni cikel o zdravstvenem stanju v EU vsebuje štiri ključne ukrepe:

  • Poročilo o pregledu zdravstva v Evropi, ki ga je pripravila Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).
  • Zdravstveni profili držav, prilagojeni razmeram in posebnostim posamezne države članice EU, ki ocenijo prednosti in pomanjkljivosti posameznih zdravstvenih sistemov.
  • Spremljevalno poročilo, ki je objavljeno skupaj s profili držav, vsebuje medsektorske ugotovitve in poveže skupne prednostne naloge v državah EU ter preuči možnosti za vzajemno učenje.
  • Ob koncu dvoletnega ciklusa lahko zdravstveni organi v državah EU zaprosijo za prostovoljne izmenjave s strokovnjaki v okviru cikla o zdravstvenem stanju v EU, da bi razpravljali o ugotovitvah in možnih strateških rešitvah.

Ti ukrepi, ki jih izvajajo zdravstveni strokovnjaki, niso namenjeni svetovanju, temveč obveščanju in podpori političnim ukrepom. Cikel upošteva cilje, določene v Sporočilu Evropske komisije iz leta 2014 o učinkovitih, dostopnih in vzdržljivih zdravstvenih sistemih.

Videoposnetek