State of Health in the EU

Povzetek

Komisija se posvetuje z mednarodno priznanimi strokovnjaki, da bi okrepila znanje s področja zdravja v posameznih državah in na ravni EU.

Pri tem podpira države članice, da svoje politike oblikujejo na podlagi dokazov.

Dvoletni cikel o zdravstvenem stanju v EU vsebuje štiri ključne ukrepe:

  • Polletno poročilo Pregled zdravstva v Evropi, ki ga je pripravila Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Zadnja izdaja je bila objavljena novembra 2016.
  • Publikacija o zdravstvenih profilih držav članic, ki jo pripravljajo Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), Evropski observatorij za zdravstvene sisteme in politike ter Evropska komisija. Na voljo bo novembra 2017.
  • Dokument Evropske komisije, ki bo priložen zdravstvenim profilom držav. Glavno poročilo bo upoštevalo ugotovitve zgoraj navedenih dokumentov in jih umestilo v širšo zdravstveno politiko EU s poudarkom na celostnih političnih vprašanjih, možnostih za vzajemno učenje in ukrepih EU, ki prinašajo dodano vrednost na tem področju.
  • Četrti ukrep bo izveden takoj po zaključku drugega in tretjega (začetek novembra 2017) in bo zajel prostovoljne izmenjave med državami članicami v zvezi z obravnavo najboljših praks in drugih ugotovitev iz zdravstvenega stanja v EU.

Povzetek zdravstvenega stanja v EU – kažipot

Komisija se v okviru cikla o zdravstvenem stanju v EU posvetuje z mednarodno priznanimi strokovnjaki in si prizadeva, da bi državam članicam posredovala relevantne informacije, ne da bi pri tem primerjala njihove rezultate. Cikel upošteva cilje, določene v Sporočilu Evropske komisije iz leta 2014 o učinkovitih, dostopnih in vzdržljivih zdravstvenih sistemih.

 

Videofilm

Druga poročila o zdravju