State of Health in the EU

Prezentare generală

Ciclul „Starea sănătății în UE” urmărește să ofere informații, expertiză și bune practici din domeniul sistemelor de sănătate factorilor de decizie și tuturor celor care contribuie la elaborarea politicilor în domeniul sănătății.

Este gestionat de Comisia Europeană, dar este și rezultatul muncii Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și a Observatorului european pentru sisteme și politici de sănătate (Observatorul). Împreună, aceste instituții vor să sprijine schimbul de cunoștințe în întreaga UE.

Starea sănătății în UE” analizează cele mai recente date privind sănătatea și le sintetizează într-o serie de rapoarte concise și clare.

Ciclul intitulat „Starea sănătății în UE” cuprinde patru etape principale:

  • Raportul comun al OCDE și al Comisiei „Sănătatea pe scurt: Europa” dă startul, cu o evaluare orizontală și transnațională a performanțelor sistemelor naționale de sănătate din UE.
  • Urmează Profilurile de țară în domeniul sănătății, adaptate contextului și specificității fiecărui stat membru, care analizează punctele forte și provocările din cadrul sistemelor respective de sănătate.
  • Raportul însoțitor este publicat împreună cu profilurile de țară în domeniul sănătății și prezintă unele dintre cele mai evidente tendințe constatate în procesul de transformare a sistemelor noastre de sănătate.
  • La finalul ciclului de doi ani, autoritățile sanitare din țările UE pot solicita schimburi voluntare cu experții care au elaborat raportul „Starea sănătății în UE”, pentru a discuta despre concluzii și despre eventualele reacții la nivel de politici.

Ciclul „Starea sănătății în UE” sprijină statele membre prin consolidarea bazei de date. În același timp, oferă Comisiei date și analize ale politicilor care îi permit să susțină mai bine cooperarea la nivelul UE. De exemplu, furnizează informații de calitate pentru faza analitică a semestrului european. Este vorba despre informații solide atât despre UE, cât și despre fiecare țară în parte, care pot fi utilizate pentru elaborarea rapoartelor de țară.
Ciclul se aliniază obiectivelor stabilite în Comunicarea din 2014 a Comisiei privind sistemele de sănătate eficace, accesibile și reziliente.

Material video