State of Health in the EU

Prezentare generală

Ciclul de doi ani „Starea sănătății în UE” este o inițiativă lansată de Comisia Europeană menită să le ofere factorilor de decizie politică, grupurilor de interese și personalului din domeniul sănătății informații și analize factuale, comparative, cu privire la sănătate și la sistemele de sănătate din statele membre ale UE. Ciclul continuu este elaborat în colaborare cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și Observatorul european pentru sisteme și politici de sănătate.

Ciclul de doi ani intitulat „Starea sănătății în UE” cuprinde patru etape principale:

  • Raportul „Sănătatea pe scurt: Europa”, elaborat de OCDE, reprezintă punctul de plecare, tratând aspecte orizontale.
  • Profilurile de țară în domeniul sănătății, adaptate contextului și specificității fiecărui stat membru, care analizează punctele forte și provocările din cadrul sistemelor respective de sănătate.
  • Raportul însoțitor publicat împreună cu profilurile de țară în domeniul sănătății trage concluzii transversale, face legătura între priorități comune pentru statele membre și analizează posibilitatea și oportunitatea învățării reciproce.
  • La finalul ciclului de doi ani, autoritățile sanitare din țările UE pot solicita schimburi voluntare cu experții care au elaborat raportul „Starea sănătății în UE”, pentru a discuta despre concluzii și despre eventualele reacții la nivel de politici.

Analizele sunt efectuate de experți în materie de sănătate și sunt concepute pentru a informa și sprijini procesul de elaborare a politicilor, nu pentru a genera recomandări. Ciclul se aliniază obiectivelor stabilite în Comunicarea din 2014 a Comisiei privind sistemele de sănătate eficace, accesibile și reziliente.

Material video