State of Health in the EU

Informacje ogólne

„Stan zdrowia w UE” to inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana w dwuletnich cyklach. Jej celem jest dostarczenie osobom odpowiedzialnym za kształtowanie polityki, pracownikom służby zdrowia i grupom interesu opartych na faktach, porównywalnych danych oraz wiedzy na temat zdrowia i systemów opieki zdrowotnej w krajach UE. Cykl jest opracowywany wspólnie z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Europejskim Obserwatorium Polityki i Systemów Opieki Zdrowotnej.

Na dwuletni cykl inicjatywy „Stan zdrowia w UE” składają się cztery główne elementy:

  • Seria Zdrowie i opieka zdrowotna w zarysie: Europa, przygotowywana przez OECD, stanowi horyzontalny punkt wyjścia.
  • Poszczególne krajowe profile zdrowotne, dostosowane do sytuacji i specyfiki każdego kraju UE, zawierają ocenę mocnych i słabych stron ich systemów opieki zdrowotnej.
  • Sprawozdanie towarzyszące, publikowane wraz z krajowymi profilami zdrowotnymi, przedstawia przekrojowe wnioski, zestawia wspólne priorytety polityczne krajów UE i bada możliwości uczenia się od siebie nawzajem.
  • Na zakończenie takiego dwuletniego cyklu organy służby zdrowia w krajach UE mogą zwrócić się o zorganizowanie dobrowolnych wymian z udziałem ekspertów odpowiedzialnych za inicjatywę „Stan zdrowia w UE”, aby przedyskutować z nimi wyniki i potencjalne rozwiązania polityczne.

Badania przeprowadzają eksperci w dziedzinie zdrowia. Celem badań jest dostarczenie informacji na potrzeby procesu kształtowania polityki oraz wspieranie tego procesu – nie służą one formułowaniu zaleceń. Cykl inicjatywy jest dostosowany do celów polityki określonych w komunikacie Komisji w sprawie skutecznych, dostępnych i odpornych systemów opieki zdrowotnej z 2014 r.

Wideo: