State of Health in the EU

Informacje ogólne

State of Health in the EU to trwająca dwa lata inicjatywa Komisji Europejskiej. Celem inicjatywy jest dostarczenie osobom odpowiedzialnym za kształtowanie polityki, pracownikom służby zdrowia i grupom interesu opartych na faktach, porównywalnych danych oraz wiedzy na temat zdrowia i systemów opieki zdrowotnej w krajach UE. Cykl jest opracowywany wspólnie z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz European Observatory on Health Systems and Policies.
 

Na dwuletni cykl inicjatywy State of Health in the EU (stan zdrowia w UE) składają się cztery główne elementy:

  • Seria Health at a Glance: Europe, przygotowywana przez OECD, stanowi horyzontalny punkt wyjścia (ostatnia wersja z listopada 2016 r.).
  • 28 krajowych profili zdrowotnych, dostosowanych do sytuacji i specyfiki każdego kraju UE, zawiera ocenę mocnych i słabych stron ich systemów opieki zdrowotnej.
  • Sprawozdanie towarzyszące, publikowane wraz z krajowymi profilami zdrowotnymi, przedstawia przekrojowe wnioski, zestawia wspólne priorytety polityczne krajów UE i bada możliwości uczenia się od siebie nawzajem.
  • Na zakończenie takiego dwuletniego cyklu organy służby zdrowia w krajach UE mogą zwrócić się o zorganizowanie dobrowolnych wymian z udziałem ekspertów odpowiedzialnych za State of Health in the EU, aby przedyskutować z nimi wyniki i potencjalne rozwiązania polityczne.

Badania przeprowadzają eksperci w dziedzinie zdrowia. Celem badań jest dostarczenie informacji na potrzeby procesu kształtowania polityki i wspieranie tego procesu – nie służą one formułowaniu zaleceń. Cykl inicjatywy jest dostosowany do celów polityki określonych w komunikacie Komisji w sprawie skutecznych, dostępnych i odpornych systemów opieki zdrowotnej z 2014 r.

Wideo: