State of Health in the EU

Overzicht

State of Health in the EU is een tweejarig initiatief van de Europese Commissie dat beleidsmakers, belangengroeperingen en gezondheidswerkers vergelijkende gegevens en analyses levert over de gezondheid en de gezondheidszorg in de EU-landen. De permanente cyclus is ontwikkeld in samenwerking met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Europese Waarnemingspost voor gezondheidszorgstelsels en -beleid.

De tweejaarlijkse cyclus State of Health in the EU bestaat uit vier stappen:

  • Health at a Glance: Europe, opgesteld door de OESO, geeft een algemeen beginpunt.
  • Aparte landprofielen, elk aangepast aan de specifieke omstandigheden en kenmerken van een EU-land, beoordelen de sterke en zwakke punten in de gezondheidszorg van die landen.
  • Een begeleidend verslag, dat samen met de landprofielen wordt gepubliceerd, trekt algemene conclusies, legt verbanden tussen gemeenschappelijke beleidsprioriteiten in alle EU-landen, en onderzoekt de mogelijkheden om van elkaar te leren.
  • Aan het einde van de tweejaarlijkse cyclus kunnen gezondheidsautoriteiten uit EU-landen verzoeken om vrijwillige uitwisselingen met de experts achter State of Health in the EU om de resultaten en mogelijke beleidsreacties te bespreken.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door gezondheidsdeskundigen om beleidsmakers informatie en ondersteuning te bieden, niet om aanbevelingen te doen. De cyclus wordt afgestemd op de beleidsdoelstellingen die zijn vastgesteld in de Mededeling van de Commissie met betrekking tot doeltreffende, toegankelijke en veerkrachtige gezondheidsstelsels van 2014.

Video’s