State of Health in the EU

Overzicht

State of Health in the EU is bedoeld om informatie, deskundigheid en goede werkwijzen op het gebied van zorgstelsels gemakkelijk toegankelijk te maken voor beleidsmakers en iedereen die bijdraagt tot het gezondheidsbeleid.

De cyclus wordt beheerd door de Europese Commissie, maar zij maakt bij haar voortdurende pogingen om kennis in de hele EU te delen gebruik van het werk van de OESO en de Europese Waarnemingspost voor gezondheidszorgstelsels en -beleid

State of Health in the EU is een samenvatting van de meest recente empirische gegevens over gezondheid, in de vorm van een reeks beknopte, toegankelijke verslagen.

De cyclus State of Health in the EU bestaat steeds uit vier onderdelen:

  • het gezamenlijk verslag van de OESO en de Commissie Health at a Glance: Europe, een vergelijkende, horizontale beoordeling van de prestatie van de zorgstelsels in de EU-landen
  • aparte gezondheidsprofielen per land, elk aangepast aan de specifieke omstandigheden en kenmerken van een EU-land, met een analyse van de sterke en zwakke punten in de zorgstelsels van die landen.
  • een begeleidend verslag bij de landprofielen, met de belangrijkste trends in de ontwikkeling van de zorgstelsels.
  • vrijwillige uitwisselingen met de experts achter State of Health in the EU, waar gezondheidsautoriteiten uit EU-landen aan het einde van de tweejaarlijkse cyclus om kunnen verzoeken om de resultaten en mogelijke beleidsreacties te bespreken

De cyclus State of Health in the EU biedt de EU-landen materiaal voor de empirische onderbouwing van hun beleid. De cyclus biedt de Commissie een analyse van data en beleid ter ondersteuning van de samenwerking op EU-niveau. Dit levert bijvoorbeeld kwaliteitsmateriaal op dat in de analytische fase van het Europees semester gebruikt wordt, wat goede inzichten geeft in de situaties in en de verschillen tussen de EU-landen.
De cyclus wordt afgestemd op de beleidsdoelstellingen die zijn vastgesteld in de Mededeling van de Commissie met betrekking tot doeltreffende, toegankelijke en veerkrachtige gezondheidsstelsels van 2014.

Video’s