State of Health in the EU

Ħarsa ġenerali

L-Istat tas-Saħħa fl-UE hi inizjattiva fuq sentejn tal-Kummissjoni Ewropea li tipprovdi lil dawk li jfasslu l-politika, il-gruppi ta’ interess, u l-prattikanti tas-saħħa b’data fattwali u kumparattiva u b’għarfien dwar is-saħħa u s-sistemi tas-saħħa fil-pajjiżi tal-UE. Iċ-ċiklu kontinwu hu żviluppat b’kooperazzjoni mal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) u l-Osservatorju Ewropew dwar is-Sistemi u l-Politiki fil-Qasam tas-Saħħa.

Iċ-ċiklu ta’ sentejn L-Istat tas-Saħħa fl-UE jikkonsisti f’erba’ stadji ewlenin:

  • Ir-rapport Ħarsa fuq fuq lejn is-saħħa: l-Ewropa, imħejji mill-OECD, jagħti punt tat-tluq orizzontali.
  • Il-Profili tas-Saħħa tal-Pajjiżi individwali, adattati għall-kuntest u l-ispeċifiċitajiet individwali ta’ kull pajjiż tal-UE, jivvalutaw il-punti b’saħħithom u l-isfidi fis-sistemi tas-saħħa rispettivi tagħhom.
  • Rapport ta’ Akkumpanjament ippubblikat mal-Profili tas-Saħħa tal-Pajjiżi jilħaq konklużjonijiet transversali, jorbot il-prijoritajiet politiċi komuni għall-pajjiżi tal-UE, u jesplora lok għal tagħlim reċiproku.
  • Fit-tmiem taċ-ċiklu ta’ sentejn, l-awtoritajiet tas-saħħa fl-UE jistgħu jitolbu skambji volontarji mal-esperti wara L-Istat tas-Saħħa fl-UE, biex jiddiskutu s-sejbiet u tweġibiet potenzjali ta’ politika.

Ir-riċerka ssir minn esperti tas-saħħa u hi ddisinjata biex issejjes u tappoġġja t-tfassil tal-politika, mhux biex tagħmel rakkomandazzjonijiet. Iċ-ċiklu huwa allinjat mal-objettivi politiċi stabbiliti fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-2014 dwar sistemi tas-saħħa effettivi, aċċessibbli u reżiljenti.

Filmat