State of Health in the EU

Ħarsa ġenerali

L-Istat tas-Saħħa fl-UE għandu l-għan li jagħmel l-informazzjoni, l-għarfien espert u l-aħjar prattiki dwar is-sistema tas-saħħa faċilment aċċessibbli għal min ifassal il-politika u għal kull min jgħin fit-tiswir tal-politiki tas-saħħa.

Huwa mmexxi mill-Kummissjoni Ewropea iżda jibbenefika mill-ħidma tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp (OECD) u tal-Osservatorju Ewropew dwar is-Sistemi u l-Politiki tas-Saħħa (Osservatorju), fl-isforz kontinwu tagħha biex tappoġġja l-kondiviżjoni tal-għarfien fl-UE.

L-Istat tas-Saħħa fl-UE jiġbor l-aħħar evidenza dwar is-saħħa u jaqbad dan f’serje ta’ rapporti konċiżi u faċli biex jinqraw.

Iċ-ċiklu rikorrenti L-Istat tas-Saħħa fl-UE jikkonsisti f’erba’ stadji ewlenin:

  • Ir-rapport konġunt tal-OECD u l-Kummissjoni Health at a Glance: Europe iniedi kull ċiklu tal-Istat tas-Saħħa fl-UE b'valutazzjoni orizzontali u bejn il-pajjiżi tal-prestazzjoni tas-sistemi tas-saħħa nazzjonali fl-UE.
  • Il-Profili tas-Saħħa tal-Pajjiżi individwali, adattati għall-kuntest u l-ispeċifiċitajiet individwali ta’ kull pajjiż tal-UE, jivvalutaw il-punti b’saħħithom u l-isfidi fis-sistemi tas-saħħa rispettivi tagħhom.
  • Rapport ta’ Akkumpanjament, ippubblikat mal-Profili tas-Saħħa tal-Pajjiżi, juri wħud mill-akbar xejriet fit-trasformazzjoni tas-sistemi tas-saħħa tagħna.
  • Fit-tmiem taċ-ċiklu ta’ sentejn, l-awtoritajiet tas-saħħa fl-UE jistgħu jitolbu skambji volontarji mal-esperti wara L-Istat tas-Saħħa fl-UE, biex jiddiskutu s-sejbiet u tweġibiet potenzjali ta’ politika.

Iċ-ċiklu L-Istat tas-Saħħa fl-UE jappoġġja lill-Istati Membri billi jsaħħaħ il-bażi tal-evidenza. Min-naħa l-oħra, iċ-ċiklu jipprovdi lill-Kummissjoni b’data u b’analiżi tal-politika biex jappoġġjaw il-kooperazzjoni fil-livell tal-UE. Pereżempju, iwassal materjal ta’ kwalità biex jikkontribwixxi għall-fażi analitika tas-Semestru Ewropew, billi jinforma r-Rapporti tal-Pajjiżi tiegħu b’għarfien transversali sod tal-UE u speċifiku għall-pajjiżi
Iċ-ċiklu huwa allinjat mal-objettivi politiċi stabbiliti fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-2014 dwar sistemi tas-saħħa effettivi, aċċessibbli u reżiljenti.

Video