State of Health in the EU

Ħarsa ġenerali

State of Health in the EU hi inizjattiva fuq sentejn tal-Kummissjoni Ewropea li tipprovdi lil dawk li jfasslu l-politika, il-gruppi ta’ interess, u l-prattikanti tas-saħħa b’data fattwali u kumparattiva u b’għarfien dwar is-saħħa u s-sistemi tas-saħħa fil-pajjiżi tal-UE. Iċ-ċiklu hu żviluppat b’kooperazzjoni mal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) u l-European Observatory on Health Systems and Policies.
 

Iċ-ċiklu ta’ sentejn tal-State of Health in the EU jikkonsisti f’erba’ stadji ewlenin:

  • Health at a Glance: Europe, imħejjija mill-OECD, jagħti punt tat-tluq orizzontali (l-aħħar verżjoni Novembru 2016).
  • 28 Profili tas-Saħħa tal-Pajjiżi, adattati għall-kuntest u l-ispeċifiċitajiet individwali ta’ kull pajjiż tal-UE, jivvalutaw il-punti b’saħħithom u l-isfidi fis-sistemi tas-saħħa rispettivi tagħhom.
  • Rapport li Jakkumpanja ppubblikat mal-Profili tas-Saħħa tal-Pajjiżi jilħaq konklużjonijiet transversali, jillinkja l-prijoritajiet politiċi komuni għall-pajjiżi tal-UE, u jesplora lok għal tagħlim reċiproku.
  • Fit-tmiem taċ-ċiklu ta’ sentejn, l-awtoritajiet tas-saħħa fl-UE jistgħu jitolbu skambji volontarji mal-esperti wara l-State of Health in the EU, biex jiddiskutu s-sejbiet u tweġibiet potenzjali ta’ politika.

Ir-riċerka ssir minn esperti tas-saħħa u hi ddisinjata biex issejjes u tappoġġja t-tfassil tal-politika, mhux biex tagħmel rakkomandazzjonijiet. Iċ-ċiklu huwa allinjat mal-objettivi politiċi stabbiliti fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-2014 dwar sistemi tas-saħħa effettivi, aċċessibbli u reżiljenti.

Filmat