State of Health in the EU

Pārskats

State of Health in the EU ir Eiropas Komisijas iniciatīva divu gadu garumā. Tā politikas veidotājiem, interešu grupām un veselības aprūpes speciālistiem piedāvā faktu materiālu, salīdzināmus datus un atziņas par veselību un veselības sistēmām ES dalībvalstīs. Nepārtrauktais cikls notiek sadarbībā ar tādiem partneriem kā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) un European Observatory on Health Systems and Policies.

Divu gadu ciklā State of Health in the EU ir četri galvenie posmi.

  • Pārskats par veselību: Eiropa, ko sagatavojusi ESAO, ir atskaites punkts.
  • Individuāli valstu profili veselības jomā, kuri pielāgoti katras ES dalībvalsts kontekstam un īpatnībām un kuros izvērtētas attiecīgās valsts veselības sistēmas stiprās un vājās puses.
  • Valstu profiliem veselības jomā pievienotā ziņojumā izteikti secinājumi, veidotas saiknes starp ES valstīm kopīgām politikas prioritātēm un analizētas dažādas savstarpējās mācīšanās iespējas.
  • Kad šis divu gadu cikls tuvojas beigām, ES valstu veselības aizsardzības iestādes var lūgt sarīkot brīvprātīgu apmaiņu, iesaistot iniciatīvas State of Health in the EU ekspertus, lai apspriestu konstatētos faktus un iespējamos politikas risinājumus.

Pētījumus veic veselības eksperti, un to nolūks ir informēt un atbalstīt politikas veidotājus, nevis sniegt ieteikumus. Cikls ir pieskaņots politiskajiem mērķiem, kas noteikti Komisijas 2014. gada paziņojumā par rezultatīvām, piekļūstamām un noturīgām veselības aizsardzības sistēmām.

Video