State of Health in the EU

Apžvalga

State of Health in the EU – tai dvejų metų Europos Komisijos iniciatyva, kurią įgyvendinant politikos formuotojams, interesų grupėms ir sveikatos priežiūros specialistams teikiami faktiniai palyginami sveikatos būklės ES šalyse ir jų sveikatos priežiūros sistemų duomenys ir įžvalgos. Ciklas rengiamas bendradarbiaujant su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) ir įstaiga European Observatory on Health Systems and Policies (Europos sveikatos priežiūros sistemų ir politikos stebėjimo įstaiga).

Dvejų metų ciklą State of Health in the EU („Sveikatos būklė ES“) sudaro keturi pagrindiniai etapai:

  • EBPO rengiama ataskaita Health at a Glance: Europe („Apie sveikatą glaustai. Europa“) suteikia horizontalų atskaitos tašką.
  • Sveikatos būklės atskirose šalyse apžvalgose, rengiamose atsižvelgiant į kiekvienos ES šalies aplinkybes ir ypatybes, įvertinami jų sveikatos sistemų privalumai ir problemos.
  • Prie sveikatos būklės šalyse apžvalgų pridedamoje ir kartu su jomis skelbiamoje ataskaitoje pateikiamos pagrindinės išvados, parodomos ES šalių bendrų politikos prioritetų sąsajos ir nagrinėjama, koks yra tarpusavio mokymosi mastas.
  • Dvejų metų ciklo pabaigoje ES šalių sveikatos institucijos gali paprašyti savanoriškų mainų su ciklo State of Health in the EU ekspertais, kad aptartų išvadas ir galimas politines priemones.

Mokslinius tyrimus atlieka sveikatos priežiūros ekspertai. Jais siekiama teikti politikai formuoti reikalingą informaciją ir remti politikos formavimo procesą, o ne teikti rekomendacijas. Ciklas dera su politikos tikslais, nustatytais 2014 m. Komisijos komunikate dėl efektyvių, prieinamų ir lanksčių sveikatos priežiūros sistemų.

Vaizdo siužetas