State of Health in the EU

Apžvalga

Sveikatos būklės ES ciklu siekiama, kad politikos formuotojai ir bet kas, kas padeda kurti sveikatos politiką, galėtų naudotis lengvai prieinama informacija apie sveikatos priežiūros sistemas, jų patirtį ir geriausius veiklos būdus.

Ciklą administruoja Europos Komisija, bet prie šių jos pastangų remti žinių mainus visoje ES prisideda Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) bei Europos sveikatos sistemų ir politikos stebėjimo centras („European Observatory on Health Systems and Policies“).

Per Sveikatos būklės ES ciklą renkami naujausi faktiniai duomenys apie sveikatą, kurie po to pateikiami glaustose, nesunkiai suprantamose ataskaitose.

Nuolatinį Sveikatos būklės ES ciklą („State of Health in the EU“) sudaro keturi pagrindiniai etapai.

  • Bendra EBPO ir Komisijos ataskaita „Apie sveikatą glaustai. Europa“ pradedamas kiekvienas Sveikatos būklės ES ciklas. Šioje ataskaitoje pateikiamas horizontalus ES šalių nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų rodiklių vertinimas.
  • Sveikatos būklės atskirose šalyse apžvalgose, rengiamose atsižvelgiant į kiekvienos ES šalies aplinkybes ir ypatybes, įvertinami jų sveikatos sistemų privalumai ir problemos.
  • Papildomoje ataskaitoje, skelbiamoje kartu su Sveikatos būklės šalyse apžvalgomis, aptariamos kai kurios svarbiausios mūsų sveikatos priežiūros sistemų raidos tendencijos.
  • Dvejų metų ciklo pabaigoje ES šalių sveikatos institucijos gali paprašyti savanoriškų mainų su Sveikatos būklės ES ciklo ekspertais, kad aptartų išvadas ir galimas politines priemones.

Vykdant Sveikatos būklės ES ciklą kuriamas valstybėms narėms naudingas tvirtesnis faktinių duomenų pagrindas. Dėl šio ciklo Komisija savo ruožtu gali pasinaudoti duomenų ir politikos analize ES lygmens bendradarbiavimui remti. Pavyzdžiui, per ciklą parengiami kokybiški duomenys, kuriais paskui remiamasi Europos semestro analizės etapu, taip pat parengiamos ES ir atskirų šalių lygmens išvados, naudojamos rengiant šalių ataskaitas.
Ciklas dera su politikos tikslais, nustatytais 2014 m. Komisijos komunikate dėl efektyvių, prieinamų ir lanksčių sveikatos priežiūros sistemų.

Vaizdo siužetas