State of Health in the EU

Áttekintés

A State of Health in the EU célja, hogy a döntéshozók és az egészségügyi szakpolitikákat irányító politikusok könnyen hozzáférjenek az egészségügyi rendszerekkel kapcsolatos információkhoz, szaktudáshoz és bevált gyakorlatokhoz.

A kezdeményezést az Európai Bizottság vezeti. Az EU-n belüli tudásmegosztást támogató munkájában az intézményt a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és az Egészségügyi Rendszerek és Politikák Európai Megfigyelőközpontja segíti.

A State of Health in the EU (Egészségügyi helyzet az Európai Unióban) kezdeményezés tömör, könnyen olvasható jelentésekben ismerteti az egészségüggyel kapcsolatos legfrissebb fejleményeket.

A State of Health in the EU (Egészségügyi helyzet az Európai Unióban) kezdeményezés kétéves ciklusa négy fő szakaszból áll:

  • Az első szakaszban a Bizottság és az OECD közzéteszi a Health at a Glance: Europe (Egészségügyi pillanatkép: Európa) című jelentését, amelyben horizontális (azaz több tagállamra kiterjedő) elemzést készít az uniós tagállamok egészségügyi rendszereinek teljesítményéről.
  • Az egyes uniós országok kontextusához és sajátosságaihoz igazított egészségügyi országelemzések az egészségügyi rendszerek erősségeit és az előttük álló nehézségeket mérik fel.
  • Az országelemzéseket kísérő jelentés az egészségügyi rendszerek átalakulásának legfontosabb tendenciái közül néhányat vázol fel.
  • A kétéves folyamat végén az uniós országok egészségügyi hatóságai önkéntes adatcserét kérhetnek a State of Health in the EU (Egészségügyi helyzet az Európai Unióban) kezdeményezés hátterében álló szakértőkkel, hogy megvitassák velük az országelemzés eredményét és az esetleges szakpolitikai válaszlépéseket.

A State of Health in the EU ciklus segíti az uniós országokat, hogy tényeken alapuló egészségügyi politikát folytassanak. A kezdeményezés során beszerzett adatokat és az elemzések eredményét a Bizottság sokrétűen tudja hasznosítani: egyrészt fokozhatja általuk az uniós szintű együttműködést, másrészt pedig felhasználhatja őket az európai szemeszter elemzési szakaszában is (így az országjelentések megalapozott uniós és országspecifikus információkra épülnek).
A Bizottság a hatékony, hozzáférhető és alkalmazkodóképes egészségügyi rendszerekről szóló 2014. évi közleményében meghatározott szakpolitikai célkitűzéseknek megfelelően alakította ki a kezdeményezés menetrendjét.

Kisfilm