State of Health in the EU

Áttekintés

A State of Health in the EU (Egészségügyi helyzet az Európai Unióban) kezdeményezést az Európai Bizottság indította azzal a céllal, hogy a kétéves folyamat eredményeként a döntéshozók, az érdekcsoportok és az egészségügyi dolgozók tényszerű, összehasonlítható adatokat és ismereteket kapjanak az EU-országok egészségügyi helyzetéről és egészségügyi rendszereiről. A folyamat kidolgozásában a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és az Egészségügyi Rendszerek és Politikák Európai Megfigyelőközpontja is közreműködött.

A State of Health in the EU (Egészségügyi helyzet az Európai Unióban) kezdeményezés kétéves folyamata négy fő szakaszból áll:

  • Kiindulópontként a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet által kidolgozott Health at a Glance: Europe (Egészségügyi pillanatkép: Európa) című jelentés szolgál.
  • Az egyes uniós országok kontextusához és sajátosságaihoz igazított egészségügyi országelemzések az egészségügyi rendszerek erősségeit és az előttük álló nehézségeket mérik fel.
  • Az egészségügyi országelemzésekkel együtt közzétett kísérő jelentés átfogó következtetéseket von le, feltérképezi az EU-országok számára közös szakpolitikai prioritásokat, és olyan új területeket azonosít, amelyeken az uniós országok tanulni tudnak egymástól.
  • A kétéves folyamat végén az uniós országok egészségügyi hatóságai önkéntes adatcserét kérhetnek a State of Health in the EU (Egészségügyi helyzet az Európai Unióban) kezdeményezés hátterében álló szakértőkkel, hogy megvitassák velük az országelemzés eredményét és az esetleges szakpolitikai válaszlépéseket.

A kutatómunkát egészségügyi szakértők végzik, munkájuk célja pedig nem ajánlások megfogalmazása, hanem az, hogy a döntéshozatalt információkkal és tanácsadással támogassák. A Bizottság a hatékony, hozzáférhető és alkalmazkodóképes egészségügyi rendszerekről szóló 2014. évi közleményében meghatározott szakpolitikai célkitűzéseknek megfelelően alakította ki a kezdeményezés menetrendjét.

Kisfilm