State of Health in the EU

Pregled

State of Health in the EU dvogodišnja je inicijativa koju provodi Europska komisija kako bi kreatorima politika, interesnim skupinama i zdravstvenim djelatnicima pružila konkretne i usporedive podatke te omogućila uvid u stanje zdravlja i zdravstvene sustave u zemljama EU-a. Ciklus se razvija u suradnji s Organizacijom za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) i Europskim opservatorijem za zdravstvene sustave i politike (European Observatory on Health Systems and Policies).

Dvogodišnji ciklus State of Health in the EU sastoji se od četiri glavne faze:

  • izvješće „Ukratko o zdravlju: Europa”, koje izrađuje OECD, horizontalna je početna točka
  • u pojedinačnim zdravstvenim profilima država članica, koji su prilagođeni kontekstu i posebnostima svake države članice EU-a, ocjenjuju se prednosti i nedostatci njihovih zdravstvenih sustava
  • u popratnom izvješću, koje se objavljuje uz zdravstvene profile država članica, donose se opći zaključci, utvrđuju poveznice sa zajedničkim prioritetima politike svih zemalja EU-a te istražuju mogućnosti za uzajamno učenje
  • pred kraj dvogodišnjeg ciklusa zdravstvena tijela država EU-a mogu zatražiti dobrovoljne razmjene sa stručnjacima uključenima u State of Health in the EU kako bi raspravili o rezultatima i mogućim odgovorima politike.

Istraživanje provode zdravstveni stručnjaci, a svrha mu nije dati preporuke već relevantnim informacijama poduprijeti postupak donošenja politika. Ciklus je usklađen s ciljevima politike navedenima u Komunikaciji Komisije o učinkovitim, pristupačnim i otpornim zdravstvenim sustavima iz 2014.

Videozapis