State of Health in the EU

Pregled

Cilj je ciklusa „Stanje zdravlja u EU-u” da podaci o zdravstvenim sustavima, stručno znanje i primjeri najbolje prakse budu lako dostupni tvorcima politika i svima uključenima u oblikovanje zdravstvenih politika.

Ciklusom upravlja Europska komisija, a doprinose mu i stalna nastojanja Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) te Europskog opservatorija za zdravstvene sustave i politike (Opservatorij) da podupru razmjenu znanja u cijelom EU-u.

U okviru ciklusa „Stanje zdravlja u EU-u” prikupljaju se najnoviji dokazi u području zdravlja, koji se potom iznose u nizu sažetih, lako razumljivih izvješća.

Periodični ciklus „Stanje zdravlja u EU-u” sastoji se od četiri glavne faze:

  • svaki ciklus „Stanje zdravlja u EU-u” započinje objavom zajedničkog izvješća OECD-a i Komisije „Ukratko o zdravlju: Europa”, u kojem se daje horizontalna ocjena učinkovitosti nacionalnih zdravstvenih sustava država članica EU-a
  • u pojedinačnim zdravstvenim profilima država članica, koji su prilagođeni kontekstu i posebnostima svake države članice EU-a, ocjenjuju se prednosti i nedostaci njihovih zdravstvenih sustava
  • uz zdravstvene profile država članica objavljuje se i popratno izvješće, u kojemu se predstavljaju najvažniji trendovi u transformaciji naših zdravstvenih sustava
  • na kraju dvogodišnjeg ciklusa zdravstvena tijela država članica EU-a mogu zatražiti dobrovoljne razmjene sa stručnjacima uključenima u ciklus „Stanje zdravlja u EU-u” kako bi raspravili o rezultatima i mogućim političkim rješenjima.

Ciklusom „Stanje zdravlja u EU-u” jača se baza dokaza i tako podupiru države članice. Istodobno ciklus Komisiji omogućuje da prikupi podatke i analize politike koji doprinose suradnji na razini EU-a. Primjerice, kvalitetni podaci dobiveni u okviru ciklusa služe kao podloga analitičkoj fazi europskog semestra, dajući pouzdan uvid u stanje na razini EU-a i na razini pojedinačnih država članica i tako doprinoseći izradi izvješća po državama članicama.
Ciklus je usklađen s ciljevima politike navedenima u Komunikaciji Komisije o učinkovitim, pristupačnim i otpornim zdravstvenim sustavima iz 2014.

Videozapis