State of Health in the EU

Pregled

The State of Health in the EU dvogodišnja je inicijativa koju provodi Europska komisija kako bi kreatorima politika, interesnim skupinama i zdravstvenim djelatnicima pružila konkretne i usporedive podatke te omogućila uvid u stanje zdravlja i zdravstvene sustave u zemljama EU-a. Ciklus se razvija u suradnji s Organizacijom za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) i Europskim opservatorijem za zdravstvene sustave i politike (European Observatory on Health Systems and Policies).
 

Inicijativa State of Health in the EU odvija se u dvogodišnjem ciklusu koji se sastoji od četiri glavne faze:

  • izvješće „Ukratko o zdravlju: Europa, koje izrađuje OECD, horizontalna je početna točka (najnovije izdanje: studeni 2016.)
  • u 28 zdravstvenih profila po državama, koji su prilagođeni kontekstu i posebnostima svake države članice EU-a, ocjenjuju se prednosti i nedostatci njihovih zdravstvenih sustava
  • u Popratnom izvješću, koje se objavljuje uz zdravstvene profile po državama, donose se transverzalni zaključci, povezuju zajednički prioriteti politike u svim zemljama EU-a te se istražuju mogućnosti za uzajamno učenje
  • pred kraj dvogodišnjeg ciklusa zdravstvena tijela država EU-a mogu zatražiti dobrovoljne razmjene sa stručnjacima uključenima u inicijativu State of Health in the EU kako bi raspravili o rezultatima i mogućim odgovorima politike.

Na istraživanju rade zdravstveni stručnjaci, a svrha mu nije dati preporuke već osigurati informacije i potporu za proces donošenja odluka. Ciklus je usklađen s ciljevima politike navedenima u Komunikaciji Komisije o učinkovitim, pristupačnim i otpornim zdravstvenim sustavima iz 2014.

Videozapis