State of Health in the EU

Oversigt

Sundhedstilstanden i EU tager sigte på at gøre information, ekspertise og bedste praksis inden for sundhedssystemerne let tilgængelige for politiske beslutningstagere og alle, der hjælper med at udforme sundhedspolitikker.

Cyklussen styres af EU-Kommissionen, men drager fordel af arbejdet i Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) og Det Europæiske Overvågningscenter for Sundhedssystemer og -politikker i det løbende arbejde på at støtte udveksling af viden i hele EU.

Sundhedstilstanden i EU samler de nyeste oplysninger om sundhed og videreformidler dem i en række kortfattede og let tilgængelige rapporter.

Den løbende proces Sundhedstilstanden i EU har fire overordnede faser:

  • Den fælles rapport fra OECD og Kommissionen Health at a Glance: Europe indleder cyklussen Sundhedstilstanden i EU med en horisontal vurderingerne af sundhedssystemernes resultater på tværs af EU-landene.
  • De landespecifikke sundhedsprofiler, som er tilpasset til de særlige rammer og kendetegn for hvert enkelt EU-land, vurderer de respektive sundhedssystemers styrker og udfordringer.
  • En ledsagende rapport, der er offentliggjort sammen med de landespecifikke sundhedsprofiler, viser nogle af de vigtigste tendenser i omstillingen af vores sundhedssystemer.
  • Ved udgangen af den toårige periode kan sundhedsmyndighederne i EU-landene anmode om frivillige dialoger med eksperterne bag Sundhedstilstanden i EU for at drøfte resultaterne og de mulige politiske løsninger.

Cyklussen Sundhedstilstanden i EU støtter EU-landene ved at styrke dokumentationsgrundlaget. Samtidig giver cyklussen Kommissionen data og politikanalyser til støtte for samarbejdet på EU-plan. For eksempel leverer den kvalitetsmateriale til den analytiske fase af det europæiske semester, og landerapporterne tilføjes solid viden på tværs af EU og de enkelte lande.
Cyklussen står i forbindelse med de politiske mål i Kommissionens meddelelse fra 2014 om effektive, tilgængelige og modstandsdygtige sundhedssystemer.

Video