State of Health in the EU

Perustietoa

Terveyden tila EU:ssa -syklin tavoitteena on tuoda terveysjärjestelmiin liittyvää tietoa, asiantuntemusta ja hyviä toimintatapoja terveyspolitiikan laatijoiden ja päätöksentekijöiden saataville.

Sykliä hallinnoi Euroopan komissio, ja yhteistyössä ovat mukana myös taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) ja Euroopan terveysjärjestelmien ja -politiikkojen seurantakeskus (EOHSP).

Terveyden tila EU:ssa -syklin yhteydessä kerätty tieto julkaistaan selkeinä ja tiiviinä raportteina.

Terveyden tila EU:ssa -sykliin kuuluu neljä keskeistä osiota:

  • Syklin aluksi julkaistaan OECD:n ja Euroopan komission yhteinen raportti Health at a Glance: Europe, jossa EU-maiden kansallisia terveydenhuoltojärjestelmiä arvioidaan horisontaalisesti.
  • Seuraavana vuonna julkaistavissa EU-maiden terveysprofiileissa otetaan huomioon kunkin maan erityispiirteet ja esitetään maakohtainen arvio terveysjärjestelmien vahvuuksista ja haasteista.
  • Maakohtaisten terveysprofiilien oheisraportissa esitellään terveydenhuoltojärjestelmien suurimpia muutossuuntauksia.
  • Kaksivuotisen syklin päätteeksi EU-maiden terveysviranomaiset voivat halutessaan pyytää yhteistä palautekeskustelua Terveyden tila EU:ssa -asiantuntijoiden kanssa ja keskustella heidän kanssaan tutkimustuloksista ja pohtia keinoja toimintapolitiikan kehittämiseen.

Terveyden tila EU:ssa -syklin avulla vahvistetaan tietopohjaa, johon EU-maat voivat tukeutua päätöksenteossaan. Samalla Euroopan komissio saa dataa ja analyyseja, joiden avulla se voi tukea EU-tason yhteistyötä. Syklin eri osioista saatavaa korkealaatuista EU:n laajuista ja maakohtaista aineistoa voidaan hyödyntää EU-ohjausjakson analyyttisessä vaiheessa maaraporttien yhteydessä.
Sykli seuraa toimintapoliittisia tavoitteita, jotka on esitetty vuonna 2014 julkaistussa komission tiedonannossa tehokkaista, helposti saavutettavista ja sopeutumiskykyisistä terveydenhuoltojärjestelmistä.

Videot