State of Health in the EU

Perustietoa

State of the Health in the EU on Euroopan komission kahden vuoden sykleissä toteuttama hanke, jossa päättäjille, eturyhmille ja terveysalan ammattilaisille annetaan faktapohjaista vertailevaa tietoa EU-maiden terveystilanteesta ja terveysjärjestelmistä. Hankesykli on jatkuva, ja se on kehitetty yhteistyössä Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n ja European Observatory on Health Systems and Policies -seurantakeskuksen kanssa.

Kaksivuotiseen Health in the EU -sykliin kuuluu:

  • OECD:n laatima Health at a Glance: Europe -raportti sisältää horisontaalista tietoa toiminnan perustaksi.
  • Kunkin EU-maan terveysprofiilissa otetaan huomioon maan erityispiirteet ja esitetään maakohtainen arvio terveysjärjestelmien vahvuuksista ja haasteista.
  • EU-maiden terveysprofiilien oheisraportissa esitetään laaja-alaisia päätelmiä ja tarkastellaan, mitkä toimintapoliittiset painopisteet yhdistävät eri EU-maita ja mitä EU-maat voivat oppia toisiltaan.
  • Kaksivuotisen syklin päätteeksi EU-maiden terveysviranomaiset voivat osallistua vaihto-ohjelmaan, jossa he voivat keskustella State of Health in the EU -asiantuntijoiden kanssa tutkimustuloksista ja pohtia keinoja toimintapolitiikan kehittämiseen.

Tutkimuksen tekevät terveysalan asiantuntijat, ja sen tarkoituksena on tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi – ei antaa suosituksia. Toimintapoliittiset tavoitteet on esitetty vuonna 2014 julkaistussa komission tiedonannossa tehokkaista, helposti saavutettavista ja sopeutumiskykyisistä terveydenhuoltojärjestelmistä.

Videot