State of Health in the EU

Perustietoa

State of the Health in the EU on Euroopan komission kaksivuotinen hanke, jossa päättäjille, eturyhmille ja terveysalan ammattilaisille annetaan faktapohjaista vertailevaa tietoa EU-maiden terveystilanteesta ja terveysjärjestelmistä. Hanke on kehitetty yhteistyössä Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n ja European Observatory on Health Systems and Policies -seurantakeskuksen kanssa.

Kaksivuotisessa Health in the EU -sykliin kuuluu:

  • OECD:n laatima Health at a Glance: Europe -raportti sisältää horisontaalista tietoa toiminnan perustaksi (tuorein raportti julkaistu marraskuussa 2016).
  • Kunkin EU-maan terveysprofiilissa on otettu huomioon maan erityispiirteet ja esitetään maakohtainen arvio terveysjärjestelmien vahvuuksista ja haasteista.
  • EU-maiden terveysprofiilien oheisraportissa esitetään laaja-alaisia päätelmiä ja tarkastellaan, mitkä toimintapoliittiset painopisteet yhdistävät eri EU-maita ja mitä EU-maat voivat oppia toisiltaan.
  • Kaksivuotisen syklin päätteeksi EU-maiden terveysviranomaiset voivat osallistua vaihto-ohjelmaan ja keskustella State of Health in the EU -asiantuntijoiden kanssa tutkimustuloksista ja pohtia keinoja toimintapolitiikan kehittämiseen.

Tutkimuksen tekevät terveysalan asiantuntijat, ja sen tarkoituksena on tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi – ei antaa suosituksia. Toimintapoliittiset tavoitteet on esitetty vuonna 2014 julkaistussa komission tiedonannossa tehokkaista, helposti saavutettavista ja sopeutumiskykyisistä terveydenhuoltojärjestelmistä.

Videot