State of Health in the EU

Oversigt

Sundhedstilstanden i EU er et toårigt initiativ fra Kommissionen, som giver beslutningstagere, interessegrupper og sundhedspersonale faktuelle og sammenlignelige oplysninger og indblik i sundheden og sundhedssystemerne i EU-landene. Der er tale om en tilbagevendende cyklus, som er udviklet i samarbejde med Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) og Det Europæiske Overvågningscenter for Sundhedssystemer og -politikker.

Den toårige cyklus Sundhedstilstanden i EU har fire overordnede faser:

  • Health at a Glance: Europe-rapporten, som udarbejdes af OECD, giver et bredt overblik over situationen i de europæiske lande.
  • De landespecifikke sundhedsprofiler, som er tilpasset til de særlige rammer og kendetegn for hvert enkelt EU-land, vurderer de respektive sundhedssystemers styrker og udfordringer.
  • En ledsagende rapport, som offentligøres sammen med de landespecifikke sundhedsprofiler, drager tværgående konklusioner, ser på de fælles politiske prioriteter på tværs af EU-landene og undersøger mulighederne for at lære af hinanden.
  • Ved udgangen af den toårige periode kan sundhedsmyndighederne i EU-landene anmode om frivillige dialoger med eksperterne bag Sundhedstilstanden i EU for at drøfte resultaterne og de mulige politiske løsninger.

Undersøgelserne gennemføres af sundhedseksperter, og hensigten er, at de skal danne grundlag for og understøtte den politiske beslutningstagning, ikke fungere som henstillinger. Cyklussen hænger sammen med de politiske mål i Kommissionens meddelelse fra 2014 om effektive, tilgængelige og elastiske sundhedssystemer.

Video