State of Health in the EU

Health at a Glance: Europe

Den återkommande rapporten Health at a Glance: Europe mäter framstegen på väg mot effektiva, tillgängliga och flexibla hälso- och sjukvårdssystem i EU. Rapporten publiceras vartannat år och innehåller objektiva och beskrivande jämförelser utifrån tydliga indikatorer.

Den senaste Health at a Glance: Europe kom i november 2018. Rapporten har tagits fram av OECD med hjälp av kommissionen och innehåller analyser av hälso- och sjukvården i EU och invånarnas hälsa.

Förutom statistik från 35 europeiska länder innehåller rapporten två övergripande kapitel om EU:s politiska prioriteringar: främja psykisk hälsa och effektivisera vården.

Läs mer

Tidigare Health at a Glance: Europe

Jämför ländernas statistik