State of Health in the EU

Poročilo o pregledu zdravstva v Evropi

Poročila o pregledu zdravstva v Evropi obravnavajo napredek pri doseganju učinkovitih, dostopnih in odpornih zdravstvenih sistemov. Poročila, ki se objavijo vsaki dve leti, vsebujejo nevtralno opisno primerjavo vseh držav EU na podlagi javno dostopnih podatkov in kazalnikov.
 

Zadnje poročilo o pregledu zdravstva v Evropi je bilo objavljeno novembra 2016. Publikacija, ki jo je v sodelovanju s Komisijo pripravila Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), vsebuje analizo zdravstvenega stanja državljanov EU in uspešnosti zdravstvenih sistemov.

Poročilo poleg različnih statističnih kazalnikov za 35 evropskih držav vsebuje tudi dve medsektorski poglavji o političnih prednostnih nalogah EU: vplivi slabega zdravja na trg dela in krepitev osnovnega zdravstvenega varstva.

Povezane informacije

Videofilm

Prejšnja poročila o pregledu zdravstva v Evropi