State of Health in the EU

Health at a Glance: Europe

V sérií správ Health at a Glance: Europe sa hodnotí posun k efektívnym, prístupným a pružným systémom zdravotnej starostlivosti v celej EÚ. Správa, ktorá sa uverejňuje každé dva roky, poskytuje neutrálne, opisné porovnanie všetkých krajín EÚ na základe verejne dostupných údajov a ukazovateľov.
 

Najnovšia správa Health at a Glance: Europe (Zdravie v skratke: Európa) bola uverejnená v novembri 2016. Táto publikácia, ktorú pripravuje Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v spolupráci s Komisiou, ponúka analýzu zdravotného stavu občanov EÚ a výkonu systémov zdravotnej starostlivosti.

Okrem kapitol so štatistickými ukazovateľmi pre 35 európskych krajín obsahuje správa z roku 2016 aj dve prierezové kapitoly týkajúce sa politických priorít EÚ: vplyv zlého zdravotného stavu na trhu práce a posilnenie systémov primárnej zdravotnej starostlivosti.

Súvisiace informácie

Video

Predchádzajúce vydania správ OECD Health at a Glance: Europe