State of Health in the EU

Sănătatea pe scurt: Europa

Raportul „Sănătatea pe scurt: Europa” urmărește evoluția sistemelor de sănătate în direcția eficacității, accesibilității și rezilienței. Raportul este publicat o dată la doi ani și face o comparație neutră și descriptivă a tuturor țărilor din UE, pe baza datelor și a indicatorilor la care accesul este deschis publicului.

Cel mai recent raport „Sănătatea pe scurt: Europa” a fost publicat în noiembrie 2018. Elaborată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în colaborare cu Comisia, această publicație oferă o analiză a stării de sănătate a europenilor și a sistemelor de sănătate din statele membre ale UE.

În afară de capitolele cu indicatori statistici pentru 35 de țări europene, raportul din 2018 include și două capitole transversale privind prioritățile politice ale UE: promovarea sănătății mintale și reducerea cheltuielilor ineficiente.

Alte informații

Precedentele rapoarte OCDE „Sănătatea pe scurt: Europa”