State of Health in the EU

Health at a Glance: Europe

De reeks Health at a Glance: Europe analyseert de vooruitgang in de richting van doeltreffende, toegankelijke en veerkrachtige zorgstelsels in de heel EU. Deze verslagen, die elke twee jaar worden gepubliceerd, verschaffen een neutrale beschrijvende vergelijking van alle EU-landen op basis van publiek beschikbare gegevens en indicatoren.
 

De meest recente uitgave van Health at a Glance: Europe verscheen in november 2016. Dit rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Europese Commissie bevat een analyse van de gezondheidstoestand van de burgers en de prestaties van de gezondheidszorgstelsels in de EU.

Naast hoofdstukken met statistische informatie over 35 Europese landen bevat het verslag van 2016 ook twee algemene hoofdstukken over de politieke prioriteiten van de EU: de effecten van gezondheidsproblemen op de arbeidsmarkt, en het versterken van de primaire gezondheidszorg.

Zie ook:

Video’s

Voorgaande uitgaven van "Health at a Glance: Europe" van de OESO