State of Health in the EU

Health at a Glance: Europe

De reeks Health at a Glance: Europe is een analyse van de vooruitgang in de richting van doeltreffende, toegankelijke en veerkrachtige zorgstelsels in de hele EU. Deze verslagen, die elke twee jaar worden gepubliceerd, maken een objectieve vergelijking van alle EU-landen op basis van publiek beschikbare gegevens en indicatoren.

De meest recente uitgave van Health at a Glance: Europe is in november 2018 verschenen. Dit rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Europese Commissie bevat een analyse van de gezondheidstoestand van de burgers en de prestaties van de gezondheidszorg in de EU.

Naast hoofdstukken met statistische informatie over 35 Europese landen bevat het verslag van 2018 ook twee algemene hoofdstukken over de politieke prioriteiten van de EU: geestelijke gezondheid bevorderen en inefficiënte uitgaven terugdringen.

Zie ook:

Voorgaande uitgaven van "Health at a Glance: Europe" van de OESO