State of Health in the EU

Ataskaitų serija „Health at a Glance: Europe“

Ataskaitų serija Health at a Glance: Europe suteikia galimybę įvertinti pažangą, daromą Europos Sąjungoje siekiant sveikatos priežiūros sistemų efektyvumo, prieinamumo ir lankstumo. Kas antrus metus skelbiamoje ataskaitoje remiantis viešai prieinamais duomenimis ir rodikliais pateikiamas neutralus aprašomasis visų ES šalių palyginimas.

Naujausia ataskaita Health at a Glance: Europe („Apie sveikatą glaustai. Europa“) paskelbta 2018 m. lapkričio mėn. Šiame leidinyje, kurį bendradarbiaudama su Komisija parengė Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), pateikiama ES piliečių sveikatos būklės ir sveikatos sistemų veikimo analizė.

Be skyrių, kuriuose pateikiami 35 Europos šalių statistiniai rodikliai, 2018 m. ataskaitoje yra du kompleksinių klausimų skyriai, kuriuose nagrinėjami ES politikos prioritetai: psichikos sveikatos stiprinimas ir kova su neveiksmingu lėšų naudojimu.

Susijusi informacija

Ankstesnės EBPO ataskaitos „Health at a Glance: Europe“

Sąveikioji šalių duomenų žiūryklė