State of Health in the EU

„Ukratko o zdravlju: Europa”

U seriji izvješća „Ukratko o zdravlju: Europa” ocjenjuje se napredak prema postizanju učinkovitih, pristupačnih i otpornih zdravstvenih sustava u cijelom EU-u. Izvješće se objavljuje svake dvije godine i donosi nepristranu i opisnu usporedbu svih zemalja EU-a na temelju javno dostupnih podataka i pokazatelja.

Najnovije izdanje izvješća „Ukratko o zdravlju: Europa” objavljeno je u studenome 2018. U izvješću, koje je izradila Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) u suradnji s Komisijom, analizira se zdravstveno stanje građana EU-a i učinkovitost zdravstvenih sustava EU-a.

Uz poglavlja koja sadržavaju statističke pokazatelje za 35 europskih zemalja, izvješće za 2018. uključuje dva transverzalna poglavlja posvećena političkim prioritetima EU-a: promicanju mentalnog zdravlja i smanjenju neučinkovite potrošnje.

Povezane informacije

Prijašnja izdanja izvješća OECD-a „Ukratko o zdravlju: Europa”

Interaktivan prikaz po zemljama