State of Health in the EU

Health at a Glance: Europe -raportti

Health at a Glance: Europe -raporttisarja auttaa mittaamaan, miten EU:ssa edistytään terveydenhuoltojärjestelmien toiminnan tehostamisessa ja niiden saavutettavuuden ja sopeutumiskyvyn parantamisessa. Kahden vuoden välein julkaistavassa puolueettomassa raportissa EU-maita vertaillaan julkisesti saatavilla olevien tietojen ja indikaattorien perusteella.
 

Tuorein Health at a Glance: Europe -raportti julkaistiin marraskuussa 2016. Raportissa analysoidaan EU-kansalaisten terveydentilaa ja EU:n terveysjärjestelmien toimintakykyä, ja sen on laatinut Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD yhdessä Euroopan komission kanssa.

Raporttiin sisältyy tilastollisia indikaattoreita 35:stä Euroopan maasta sekä kahta toimintapoliittista painopistealuetta käsittelevät luvut, joiden aiheena ovat terveysongelmien työmarkkinavaikutukset sekä perusterveydenhuoltojärjestelmien lujittaminen.

Lisätietoa

Videot

Aiemmat OECD:n Health at a Glance: Europe -raportit