State of Health in the EU

„Health at a Glance: Europe“

Aruannete sarjas „Health at a Glance: Europe“ mõõdetakse edusamme, mida on tehtud tõhusate, juurdepääsetavate ning vastupanuvõimeliste ELi tervishoiusüsteemide arendamisel. Aruannet avaldatakse iga kahe aasta tagant ning see sisaldab kõikide ELi riikide sõltumatut võrdlust avalikult kättesaadavate andmete ja näitajate alusel.

Viimane aruanne „Health at a Glance: Europe avaldati novembris 2018. Selle on koostanud Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) koos komisjoniga ning selles esitatakse ELi kodanike tervisliku seisundi ja ELi riikide tervishoiusüsteemide toimimise ajakohastatud analüüs.

Lisaks peatükkidele, milles on esitatud statistilised näitajad 35 Euroopa riigi kohta, sisaldab 2018. aasta aruanne ka kahte valdkonnaülest peatükki, milles käsitletakse järgmisi poliitilisi prioriteete: vaimese tervise edendamine ja ebatõhusate kulutuste vähendamine.

Seotud teave

Eelmised OECD aruanded „Health at a Glance: Europe“: