State of Health in the EU

Health at a Glance: Europe

I serien af Health at a Glance: Europe-rapporter vurderes udviklingen i retning af effektive, åbne og modstandsdygtige sundhedssystemer i hele EU. Rapporten, som offentliggøres hvert andet år, giver en neutral og beskrivende sammenligning af alle EU-landene på grundlag af offentligt tilgængelige data og indikatorer.

Den seneste rapport Health at a Glance: Europe blev offentliggjort i november 2018. Publikationen, som er udarbejdet af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) i samarbejde med Kommissionen, giver en analyse af EU-borgernes sundhedstilstand og de europæiske sundhedssystemers resultater.

Ud over forskellige kapitler med statistiske indikatorer fra 35 lande i Europa indeholder 2018-rapporten også to tværgående kapitler om politiske prioriteter: fremme af mental sundhed og nedbringelse af ineffektiv anvendelse af offentlige midler.

Læs mere:

Tidligere udgaver af OECD-rapporterne "Health at a Glance: Europe"